• DOLAR
  3,9471
  % 0,67
 • EURO
  4,7119
  % 1,35
 • ALTIN
  163,4976
  % -0,17
 • BIST
  104.539
  % -0,46
KİMLER İZAHA DAVET EDİLECEK?

KİMLER İZAHA DAVET EDİLECEK?

İzaha davet 1 Eylül’de başlıyor. İzaha davetin kapsamını belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’na verildiğinden herhangi bir konunun izaha davet kapsamında olup olmadığı, bir başka deyişle hangi konularla ilgili olarak izaha davet müessesesinin uygulanacağı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Şadi Çetin “Vergi inceleme sürecini hızlandırmak amacıyla “İzaha davet” adı altında yeni bir uygulama başlatılmaktadır.Maliye Bakanlığı izaha davet kapsamına alınan konuları 16 başlıkta topladı. İzaha davet sadece şu 16 konuda uygulanacaktır;

 1. Ba-Bsbildirim formlarından hareketle yapılan çapraz kontroller neticesinde, vergiyi ziyaa uğratmış olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilecek.
 2. Kredi kartı satış bilgileri ile KDV beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda,satış tutarlarının düşük beyan edilmesi suretiyle verginin ziyaa uğratılmış olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilecek.
 3. Yıllık beyannameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda,verginin ziyaa uğratılmış olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilecek.
 4. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler ile asgari ücret tarifelerinin karşılaştırılması sonucunda,hesaplanması gereken KDV’yi ilgili dönem beyannamelerinde beyan etmediği veya eksik beyan ettiği yönünde haklarında ön tespit bulunan avukat vb serbest meslek mensupları izaha davet edilecek.
 5. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde yapılan indirimleri, kanuni oranları aşan mükelleflerinsöz konusu oranlar üzerinde indirim yaptıklarına dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilecek.
 6. Dağıttığı kâr üzerinden tevkifat yapmadığı, kâr dağıtım tablosunda yer alan bilgiler ile diğer verilerin karşılaştırılması sonucunda, dağıtmış oldukları kârlar üzerinden vergi kesintisi yapmadıkları yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilecek.
 7. Geçmiş yıl zararlarının mahsubunda,her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği belirtilmiş olangeçmiş yıl zararlarını gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde ilgili mevzuata uygun olmayan bir şekilde indirim konusu yaptığı yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilecek.
 8. Beyannamede istisnalar arasında yer alaniştirak kazançlarınınilgili hesaplarda yer almaması ya da bu hesapların hiç kullanılmaması hallerinde, bu kazançları beyanname üzerinde istisna olarak gösterdiğine dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilecek.
 9. Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki taşınmaz ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnasından faydalanan mükelleflerden; menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralanması faaliyeti ile uğraşıldığı, istisnaya konu kazancın %75’lik kısmının özel fon hesabına alınmadığı veya beş yıllık süre içerisinde özel fon hesabından çekildiği ya da satışın yapıldığı yılı izleyen 5 yıl içinde şirketin tasfiye edildiği yönünde haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilecek.
 10. Örtülü sermaye bakımındanortaklara olan borçların toplamının, öz sermayenin üç katından fazla olduğu yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilecek.
 11. Ortaklardan alacaklar nedeniyle dönem sonu bilançosunda “Ortaklardan Alacaklar” hesabında bakiye bulunmakla birlikte aynı döneme ilişkin gelir tablosunda faiz geliri beyan etmediği yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilecek.
 12. Ortaklık hakları veya hisselerini elden çıkardıkları halde beyanda bulunmayan limited şirket ortaklarının gelir vergisi beyannamesi vermedikleri veya vermiş oldukları gelir vergisi beyannamesinde bu gelirleri beyan etmedikleri yönünde haklarında ön tespit bulunan limited şirket ortakları izaha davet edilecek.
 13. Gayrimenkul alım/satım bedeliile tapu daireleri, banka ve benzeri finans kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, alım/satım bedelinin eksik beyan edilmiş olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilecek.
 14. Gayrimenkullereilişkindeğer artışı kazancıile ilgili olarak tapu dairelerinden elde edilen verilere göre, gayrimenkulleri iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkardıkları ve istisna haddinin üstünde kazanç elde ettikleri halde beyanname vermediklerine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilecek.
 15. Banka, benzeri finans kurumları, PTT, elektrik, su, doğalgaz, internet hizmeti vb. mal ve hizmetleri teslim eden/sunan kurumlar ile diğer kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde, istisna ve beyan sınırı üzerinde kira geliri elde ettiği anlaşılanlardan gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmediklerine veya eksik/hatalı beyan ettiklerine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilecek.
 16. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgekullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair vergi inceleme yetkisini haiz kişilerce düzenlenen raporlara istinaden yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50.000 TL’yi geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilecek.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YENİ